På årets tradisjonelle krabbefest den 22. september, ble Leif Inge Ellingsæter (t.v.) takket av etter 31 års heilhjerta innsats i Nordvest Nett. Leif Inge gikk av med pensjon etter oppnådd aldersgrense den 1. august.

Stein Bergheim (t,h.) overrakte blomster og gave med noen velvalgte ord som takk for innsatsen.